ساخت فروشگاه تفکر سیستمی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
پیمانکاری

قرارداد طراحي، اجراي شبكه و نصب علمك گاز فشار قوي و فشار ضعیف (تیپ 1)

قرارداد طراحي، اجراي شبكه و نصب علمك گاز فشار قوي و فشار ضعیف (تیپ 1)

10000 تومان

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری تا پایان تاسیسات مکانیکی و برقی (تیپ شماره 2)

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری تا پایان تاسیسات مکانیکی و برقی (تیپ شماره 2)

10000 تومان

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری (تیپ شماره 1)

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری (تیپ شماره 1)

10000 تومان

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی موتورخانه

10000 تومان

قرارداد تهیه، حمل و اجرای فونداسیون سازه بتنی/فلزی

قرارداد تهیه، حمل و اجرای فونداسیون سازه بتنی/فلزی

10000 تومان

قرارداد تهیه مصالح، ابزار آلات موردنیاز، حمل و اجرا سیمانکاری نمای ساختمان

قرارداد تهیه مصالح، ابزار آلات موردنیاز، حمل و اجرا سیمانکاری نمای ساختمان

10000 تومان

قرارداد تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات سفت کاری

قرارداد تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات سفت کاری

10000 تومان

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای لوله کشی تاسیسات مکانیکی، نصب شیرآلات و تجهیزات

قرارداد تهیه، حمل مصالح و اجرای لوله کشی تاسیسات مکانیکی، نصب شیرآلات و تجهیزات

10000 تومان

قرارداد تهیه مصالح، حمل و اجرای سیم کشی و نصب تاسیسات برقی و تجهیزات مربوطه

قرارداد تهیه مصالح، حمل و اجرای سیم کشی و نصب تاسیسات برقی و تجهیزات مربوطه

10000 تومان

قرارداد ساخت، حمل و نصب اسكلت فلزي

قرارداد ساخت، حمل و نصب اسكلت فلزي

10000 تومان